Nové Nábrežie

Pre jedinečný rezidenčný projekt na rieke Poprad sme vytvorili logo, dizajn manuál a komplexnú vizuálnu identitu. Značka Nové Nábrežie Poprad dokonale ladí s charakterom projektu a odlišuje projekt vo fyzickom i digitálnom svete. Pre klienta sme rovnako spustili responzívnu predajnú webstránku doplnenú o výkonnostnú marketingovú kampaň.

Čo sme vytvorili?

  • Tvorba a návrh nového loga
  • Vizuálna identita a dizajn manuál
  • Responzívna predajná webstránka
  • Výkonnostná digitálna kampaň

Dizajn webstránky

Čistý dizajn s funkčnou štruktúrou obsahu. Webstránka dopredu počíta s rozširovaním projektu v rámci jednotlivých fáz výstavby. Jednoduchá na používanie pre zákazníkov. Efektívna pri predaji.

www.novenabrezie.sk