Brožúra a webová prezentácia

BBP – Bory Business Park je developerský projekt investičnej spoločnosti Penta, ktorý väčšina pozná len ako blízke obchodné centrum. Aj preto sme využili už existujúce logo a farebnosť a použili ich ako odrazový mostík k identite, ktorá je jednoducho čitateľná a prehľadná. A presne takým je aj web a prezentačná brožúra, ktoré sme pre tento projekt vytvorili.

Web projektu

Web stránka projektu spĺňa všetky moderné štandardy a prináša vizuálne zaujímavý a prehľadný spôsob, ktorým je odprezentovaný celý projekt a jeho hlavné výhody. Dôraz bol kladený aj na užívateľskú prívetivosť stránky, lebo tej nie je nikdy dosť!