Tvorba loga

Logo predstavuje prvý kontakt zákazníka s vizuálnou identitou firmy, a preto by sa nemalo podceňovať. Logo má priamu súvislosť s úspešnosťou firmy. Prostredníctvom loga by sa mali firmy snažiť u zákazníka vyvolať emocionálnu odozvu. Významnú úlohu preto pri tvorbe logo zohráva aj správny výber farby a tvaroslovia.

S vaším projektom
vám radi pomôžeme.