Skip to main content

Nezameniteľná tvár vašej značky

Tvoríme výrazné logá a unikátne vizuálne identity s ktorými sa odlíšite od konkurencie. Pracujeme so značkami pre masový trh (B2C) i značkami, ktoré sa orientujú na podnikateľov (B2B). Nechajte si vytvoriť logo a vizuálnu identitu, ktoré si vaši zákazníci zapamätajú.

Ukážky z našej tvorby

Využite 16 rokov skúseností pre váš projekt

Tvorba názvu
a naming

Vymyslíme názov vašej firmy, projektu alebo produktu. Dáme si záležať na tom aby na trhu vynikol a ak treba zaregistrujeme pre vás domény.

Tvorba loga
a branding

Nakreslíme logo ktoré bude pretaví abstraktnú myšlienku vášho projektu do hmatateľnej formy. Bude použiteľné od vizitiek po megaboard.

Tvorba vizuálnej
identity značky

Logo doplníme o farebnosť, vizuálny štýl a rezy písma. Zadefinujeme ako bude značka vyzerať pri použití vo fyzickom i virtuálnom svete.

Rebranding
existujúcej značky

Oživíme existujúce značky, ktoré sú vizuálne alebo funkčne zastaralé. Vdýchneme im nový život pri zachovaní ich charakteristických čŕt.

Naši spokojní klienti

Strategické
budovanie značky

Nezameniteľná tvár vašej značky

Pomôžeme vám pozrieť sa strategicky na trh a existujúcu konkurenciu. Navrhneme vám komunikačnú stratégiu a pretavíme ju do vášho loga a vizuálnej identity. Celkový obraz o vašej značke doplníme o návrh tone of voice.

Unikátny názov
pre marketingovú komunikáciu

Vytvoríme názov ktorý bude výnimočný na vašom cieľovom trhu. Pomôžeme vám s registráciou ochrannej známky ako aj registráciou príslušných domén na vaše meno, aby ste boli ich výlučným vlastníkom. Pomôžeme vám doplniť názov projektu o vhodný slogan.

Jedinečný symbol
pre vašu značku

Na mieru pripravíme symbol, ktorý bude reprezentovať vašu značku, projekt či produktovú líniu. Jeho identitu nastavíme presne podľa vašich potrieb. Symbol použijeme tak aby si ho zákazníci zapamätali a spájali s vašou značkou.

Reprezentatívna
vizuálna identita

Logo doplníme o základné & doplnkové farby, spôsob odsadenia vizuálnych prvkov a typografiu. Výsledkom je výnimočná identita, ktorá zaručí aby vaše produkty, služby či marketingové materiály boli okamžite priradené k vašej značke.

Promo materiály
katalógy, letáky, tlačoviny

Vizuálnu identitu prenesieme do fyzického sveta prostredníctvom vizitiek, letákov, katalógov či iných tlačovín. Zabezpečíme aby vaše logo a farby vyzerali skvelo, vyberieme vhodnú gramáž papiera a pomôžeme zariadiť tlač v požadovanom množstve.

Obalový dizajn
ktorý predáva

Tvoríme obaly, ktoré upútajú oči vašich zákazníkov na regáloch obchodov i v položkách eshopov.  Dáme si záležať na tom, aby predali váš produkt, vytvorili pamäťovú stopu u spotrebiteľov a boli v dokonalej symbióze s vašou vizuálnou identitou.

Vizuálne príťažlivý
a funkčný web

Nadizajnujeme a naprogramujeme vám webstránku, ktorá bude v absolútnom súlade s vašou vizuálnou identitou. Navyše bude rýchla, funkčná a prehľadná pre vašich zákazníkov. Pozrite si webstránky ktoré sme pripravili pre našich klientov.

Postup tvorby loga

1. Brief

Pochopíme vašu pozíciu
na trhu, vašu víziu a ciele.

2. Tvorba loga

Nakreslíme moodboard,
navrhneme logotyp a farebnosť.

3. Predstavenie

Ukážeme vám našu prácu
a získame spätnú väzbu.

4. Schválenie

Zapracujeme vaše pripomienky
a odsúhlasíme si návrh.

5. Tvorba manuálu

Vytvoríme logo manuál
a ďalšie potrebné podklady.

6. Odovzdanie

Odovzdáme vám všetky
vytvorené zdrojové súbory.

S vašim projektom vám radi pomôžeme.